Udvarhely Bábműhely

#udvarhely

Bábműhely

Színházunk hiánypótló szerepet tölt be Udvarhelyszék kulturális életében, éppen ezért nagyszámú gyerekközönségünkre való tekintettel már régen megszületett a bábtagozat alapításának gondolata.

A színházi műfajok közül legkivált a báb rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyekhez a gyermeki lélek már egészen kis kortól kapcsolódni tud. Az alkotás, az élettelen tárgy megszemélyesítése, mint ösztönös kifejezési forma a mindenkori gyermekjáték meghatározó eleme.

#célunk

Ismertetés

Intézményünk egyfelöl olyan gyermek- és bábelőadások létrehozását célozza meg, amelyek tágítják a gyermekek műveltségi szintjét, előadásainkon keresztül megismertetjük a klasszikus és kortárs gyermekirodalmat, hagyományainkat, készségfejlesztő interaktív játékaink által közönségünk felfedez egy határfeszegető világot, ahol saját képességeit is felmérheti.

Másfelől célunk a báb, mint színházi műfaj és kifejezésforma szélesebb körben való megismertetése, határtalan lehetőségeinek felfedezése.

#bábszínház

Tevékenységek

Elszánt odaadással dolgozunk tehát azon feltételek megteremtésén, amelyek biztosítják egy önálló tagozattá váló bábszínházas csapat működését, mely csapat felkészült bábszínészek, képzett technikai munkatársak segítségével Székelyudvarhelyen, és Székelyföld különböző településein rendszeresen jelentkezni tud produkcióival.

Ezen cél elérésében fontos mozzanat a 2014/2015-ös évadban létrejött első bábelőadásunk Cókmók, avagy a morgolódó szekrénymanó címmel, valamint 2019 márciusa, amikor felvettük az Udvarhely Bábműhely nevet, a Tomcsa Sándor Színházban zajló bábszínházi tevékenységek gyűjtőfogalmaként. A Bábműhely vezetését Lukács Emőke bábszínész vállalta, a bábszínházi előadásokban pedig jelenleg színházunk színészei – László Kata, Albert Orsolya, Szűcs-Olcsváry Gellért, Pál Attila és Wagner Áron – vesznek részt.

#bábműhely

Események