Ritka magyar

„A tánc mindig a férfitáncokkal, a „ritka” vagy másnéven „lassú magyar”-ral kezdődött, utána következett a „sűrű magyar”. A két különböző tempójú férfitáncot szokták összefoglalólag „magyar tánc”-nak is nevezni.” (Kallós Zoltán: […]

Ritka magyar

„A tánc mindig a férfitáncokkal, a „ritka” vagy másnéven „lassú magyar”-ral kezdődött, utána következett a „sűrű magyar”. A két különböző tempójú férfitáncot szokták összefoglalólag „magyar tánc”-nak is nevezni.” (Kallós Zoltán: […]

Ritka magyar

„A tánc mindig a férfitáncokkal, a „ritka” vagy másnéven „lassú magyar”-ral kezdődött, utána következett a „sűrű magyar”. A két különböző tempójú férfitáncot szokták összefoglalólag „magyar tánc”-nak is nevezni.” (Kallós Zoltán: […]

Ritka magyar

„A tánc mindig a férfitáncokkal, a „ritka” vagy másnéven „lassú magyar”-ral kezdődött, utána következett a „sűrű magyar”. A két különböző tempójú férfitáncot szokták összefoglalólag „magyar tánc”-nak is nevezni.” (Kallós Zoltán: […]

Ritka magyar

„A tánc mindig a férfitáncokkal, a „ritka” vagy másnéven „lassú magyar”-ral kezdődött, utána következett a „sűrű magyar”. A két különböző tempójú férfitáncot szokták összefoglalólag „magyar tánc”-nak is nevezni.” (Kallós Zoltán: […]

PETŐFI-POTOMSÁG Bálint Dani különös esete a költővel

Petőfi Sándor halálát manapság is rejtély övezi. A számtalan keletkezett legenda között nekünk is, itt, Udvarhelyszéken van egy, amely az idő múltával önmagát cáfolta, de akkoriban, 1902-ben felkavarta Székelykeresztúr kisváros […]

PETŐFI-POTOMSÁG Bálint Dani különös esete a költővel

Petőfi Sándor halálát manapság is rejtély övezi. A számtalan keletkezett legenda között nekünk is, itt, Udvarhelyszéken van egy, amely az idő múltával önmagát cáfolta, de akkoriban, 1902-ben felkavarta Székelykeresztúr kisváros […]

Uz Bence üzente

Az Udvarhely Néptáncműhely előadása táncdrámai eszközökkel idézi meg a szülőföldhöz való ragaszkodás, a helytállás és az eszes túlélés egyik kiemelkedő irodalmi jelképét, Uz Bencét.  A székely havasi tanyák talpraesett góbéja […]

Kiáltó szó

Kós Károly emlékére  A hagyományos népi kultúrában a táncház a spontán tánckedvet szolgáló, kötetlen formájú közösségi táncalkalmat jelentette, s mint ilyen a kulturális összetevőkön túl a falusi ifjúság önszerveződésének egyik […]

Vallomások

Ezt írják azelőadásről: “Az előadás a kárpát-medencei néptánc hagyományok forgatós, csárdás táncanyagában folyamatosan tetten érhető nő és férfi viszonyrendszerének, minőségbeli különbségeinek taglalására, bemutatására vállalkozik.”

Vénusz tornya

„A színházi produkcióban a Thomas Mann-i történet, helyzet csak apropó, a kisregény cselekménye szinte fel sem ismerhető az előadásban. Az alakok játékában, mozgásában észlelhetők hasonlatosságok, a varázslat mint a provokáció […]