Loading Események

Előadás részletei

Bemutató 2021. december 16.

Uz Bence üzente

14+

Leírás

Az Udvarhely Néptáncműhely előadása táncdrámai eszközökkel idézi meg a szülőföldhöz való ragaszkodás, a helytállás és az eszes túlélés egyik kiemelkedő irodalmi jelképét, Uz Bencét.  A székely havasi tanyák talpraesett góbéja olyan ősi tudás és emberi tartás birtokosa, amely révén méltán minősíthető Ábel, Táncos Csuda Mózsi vagy akár a görög Zorbász szellemi-lelki rokonának. Táncjátékunk nem csak a közismert irodalmi példák történeteire épül, hanem azokat kiegészíthetőnek tekintettük, egyes jeleneteibe a valóság mai elemeit is beleszőttük. Világképi vonatkozásban visszanyúltunk a székelyek ősi, sámánisztikus hitvilágához és a kereszténység archaikusabb elemeihez, de a kortárs Uz Bence-i sorsok és történések felé is nyitottunk, hogy a mai fonák valóság könnyebben leleplezhető és karikírozható legyen.

A táncjáték fő színhelye a holdfényes tisztásokat ölelő Erdő, ahol a tűzhelyek köré gyülekező favágók és mészégetők ősi „babonákat” mormolnak, ahol medvék és vadpávák tanyáznak, ahol titkos szertartások, férfias beavatási rítusok zajlanak, ahol a fékezhetetlen ösztönök szilaj táncokban öltenek formát, s ahol a szerelem fel-felizzó parazsát a józanság parancsa hűti. Az Erdő, ahol a társadalomból kivonuló főhős megóvni próbálja lelke legmélyebb érzéseit, ahol gránitból hasított gondolatait érleli, ahol székely életrevalósággal tartja életben az őseitől örökölt furfangot.

A mindenkori székely férfiú életét és sorsát a kívülről érkező idegen erők is alakítják, befolyásolják, nehéz próbák elé téve állhatatossága erejét.  Uz Bence a szülőfölddel való sorsközösség vállalója, az ellenfelein való felülemelkedés, a székely megmaradás jelképe. A bartóki szarvasfiúhoz hasonlítható, aki nem csupán a szomját oltja az erdei forrásból, hanem vigyázza is a forrásvíz tisztaságát.

Tündéri realizmus, szakralitás, líraiság és drámaiság, ugyanakkor egészséges népi humor hatja át a székelyek táncaiból és népdalaiból ihletődő táncjátékot, melynek az emelkedettségét klasszikus kórusművek fokozzák, és egy kortárs popdal feldolgozása ellenpontozza. Az előadás az évszázadok alatt megszerzett tudás és bölcsesség erejét hirdeti, hitet téve az Uz Bence-i sorsok üzenete mellett.

Játsszák

Ének

Vaszi Levente

Részletek

Rendező: Orza Călin
Helyszín: nagyszínpad
Műfaj: táncszínház
Előadás nyelve: magyar

Stáb

Dramaturg: Ambrus Ágnes
Díszlettervező: Kádár Elemér
Fénytechnikus: Toásó István
Zenei vezető: Molnár Szabolcs és Kovács László
Hangtechnikus: Zilincki Károly
Ének: Vaszi Levente

Értékelés